Genbrugelige | 24 måneders garanti | Bionedbrydelige

Genbrugelige | 24 måneders garanti | Bionedbrydelige

Søg Søg

Privatlivs & Cookie politik

Privatlivspolitik

Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv, når du benytter vores produkter og ydelser. Udover at være en foretrukken partner, leverandør og forhandler af briller er det et af vore hovedmål at de data, du leverer til os er sikre, så du kan føle dig helt tryg ved at arbejde med os.
Vi opretholder høje etiske standarder og har indført interne processer, der sikrer, at vi bruger og gemmer dine data på den bedste mulige måde.
I nedenstående politik finder du vores betingelser for at arbejde med dine data, og de rettigheder du har, når du benytter vores website, produkter og ydelser.
Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til vores privatlivspolitik - eller du gerne vil i kontakt med os af en anden årsag, er du velkommen til at benytte dig af kontaktinformationen nederst på denne side.

Hvad tilbyder vi?

Carlottas Village udbyder briller og solbriller, ydelser og rådgivning. For at kunne gøre det indsamler vi en række data om dig og/eller din virksomhed. Nedenfor finder du detaljeret information om, hvad vi indsamler, hvorfor vi gør det, og hvad vi gør for at beskytte dine data. Og hvorfra vi indsamler personlige data og dine rettigheder i den forbindelse.

Hvad er personlige data?

Personalige data kan være mange ting. Det kan være et navn, adresse eller et telefonnummer. Det kan også være et foto eller en ip-adresse. Personlige data er al slags information, der kan bruges til at identificere en person. Derfor er det heller ikke altid bare en enkeltstående oplysning, der definerer om noget er personlige data. Hvis flere informationer kan bruges til at identificere en person, når man sætter dem sammen er det personlige data, selvom de ikke er det når de står alene.

Vi opsamler data i nedenstående situationer:

 • Når du køber vores produkter online, eller når du har en aftale med en af vores agenter
 • Når du er i kontakt med vores kundeservice
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Når du opretter en konto/profil på vores hjemmeside
 • Når du deltager i kampagner eller spørgeskemaer
 • Når du selv sender data til os
 • Når du giver information til en af vores partnere

  Nedenfor kan du se hvorfor og på hvilket grundlag, vi gør det

  Vi anvender dine data på flere måder

  Vi indsamler og bruger dine personlige data til forskellige formål - de kan inddeles i de følgende kategorier:

  1) I den første kategori har vi data, som vi bruger til at kunne levere vores produkter og/eller ydelser til dig. Det kan være dit navn, adresse, telefonnummer, email, osv. Eller dit CVR-nummer, hvis du er en virksomhed. Egentlig blot den mest nødvendige kontaktinformation. Det er vores juridiske grundlag. Hvis vi ikke kan gemme denne information, kan vi ikke levere noget til dig. Lovgivningen kan også forlange, at vi registrerer og gemmer visse personlige data. For eksempel for at vi kan afregne moms og skatter korrekt ifølge Bogførings- og Regnskabsloven. Hvis vi ønsker at benytte dine data til andet end de ovenstående formål, vil vi altid spørge dig om det, inden vi gør det. Vi vil naturligvis også fortælle dig, hvad vi gerne vil bruge dine data til.

  2) I den anden kategori har vi data, som vi gerne vil have for at kunne forbedre vores produkter og ydelser og tilpasse vores kommunikation til dig på den bedst mulige måde. Herunder hører også data opsamlet fra vores hjemmeside inklusive ip-adresser og cookies på din computer. De kan være nødvendige for at vores hjemmeside kan fungere korrekt, når du benytter den.

  Disse data er ikke strengt nødvendige for at levere vores produkter og ydelser til dig. Det er derfor vi har brug for, at du specifikt godkender, at vi må opsamle og bruge dem. Vores juridiske grundlag ligger i din godkendelse.

  Din godkendelse er helt frivillig og kan til en hver tid trækkes tilbage ved at bruge kontaktinformationen nederst på denne side.

  Det er vigtigt, at du ved, at vi ifølge dansk lovgivning har ret til at kontakte dig med tilbud på vores egne produkter, som ligner dem, du har købt tidligere fordi du er en kunde hos os. Dette er tilfældet, hvis vi har modtaget din email adresse tidligere. Du har altid mulighed for at trække tilladelsen til modtagelse af denne type information tilbage.

  3) I den tredje kategori har vi data, som vi måske får behov for i fremtiden. Baggrunden for at opbevare dem vil være, fordi GDPR-lovgivningen kræver det. Det betyder, at vi gemmer dine data i en bestemt periode baseret på en specifik vurdering. Nedenfor kan du læse mere om sletning og fjernelse af data.

  Vi sletter dine data, når vi ikke længere har brug for dem

  Vi laver en vurdering af, hvor længe vi har brug for dine data, og når vi ikke længere har brug for dem, sletter vi dem.

  Vurderingen er blandt andet baseret på:

  • Hvad vi har leveret (produkt, ydelse, rådgivning)
  • Hvor lang tid er der gået, siden vi sidst havde en relation (kunde, leverandør, medarbejder, etc.)
  • Har vi haft nogen kontakt siden.
  • Ved vi, at du indimellem henvender dig for at bestille produkter, nyheder, etc.
  • Har du givet dit samtykke til, at vi gemmer dine personlige data, for eksempel til marketingformål.
  • Påtager vi os et ansvar overfor dig ved at gøre det, og hvad ville der i givet fald ligge i det ansvar.

  Der er visse data, vi er nødt til at gemme i mindst fem år ifølge ”Bogføringsloven”. Det kan være fakturaer, som danner grundlag for at betale moms og skat, så vi kan dokumentere det overfor myndighederne.

  Vi gennemgår og opdaterer dine data jævnligt

  Vi checker af og til, at de data vi gemmer, ikke er forkerte eller vildledende ved at sammenligne vores data med offentlige databaser. Du er meget velkommen til at oplyse os om ændringer i dine data ved at bruge kontaktinformationen nederst på siden.

  Det er indimellem nødvendigt at give dine data videre.
  Vi vil ALDRIG sælge dine data. Eller offentliggøre eller videregive dine data medmindre:

  • Det er for at kunne levere vores produkter og ydelser til dig.
  • Vi skal overholde lovgivningen på et område.
  • Du har givet os dit samtykke.
  • Vi skal beskytte en partner eller en tredjepart.
  • Det er en del af det at bruge data partnere som ActiveCampaign, DropBox, Webshipper, Shopify, m.fl.
  • Det er nødvendigt. Vi arbejder med nøje udvalgte partnere, når vi leverer produkter og ydelser til dig. Det kan være fragt- og kurerfirmaer, som leverer produkter til en pakkeboks, din hjemmeadresse, din virksomhed. Det kan også være i forbindelse med import, rådgivning, outsourcing af it-ydelser, etc.
  • Lovgivningen kræver det af os. I visse tilfælde kan lovgivning gøre det nødvendigt at videregive information uden dit specifikke samtykke. Det kan også være for at opretholde vores immaterielle rettigheder eller rettigheder, som tilhører vores partnere eller tredjeparter. Et relevant eksempel herpå kunne være at forhindre svindel og andre kriminelle tiltag.

  Om vores samarbejde med databehandlere i eller udenfor EU

  Vi vil indhente dit samtykke før vi videregiver dine personlige informationer til databehandlere i et tredjeland, medmindre de er vores egne databehandlere. Vi samarbejder kun med databehandlere i lande, der kan yde den nødvendige beskyttelse af dine informationer, og de har ikke lov til at bruge dem til deres egne formål.

  Du har mange rettigheder

  Du kan se nedenfor, at du har mange rettigheder i forhold til, hvordan vi anvender dine personlige informationer, du har eksempelvis ret til at:

  • få rettet fejl i de oplysninger, vi har om dig
  • få indsigt i de oplysninger, vi har om dig og få en kopi af dem
  • få slettet de oplysninger, vi har om dig
  • få begrænset de oplysninger, vi har om dig
  • protestere mod at blive registreret hos os
  • trække dit samtykke tilbage
  • kræve at blive informeret, hvis vi overfører data til organisationer udenfor EU
  • indgive en klage over måden, vi anvender dine personlige data

  Hvis du ønsker at vide mere eller gøre brug af dine rettigheder, beder vi dig om at anvende kontaktinformationen nederst på siden. Hvis du vil indgive en klage kan du sende en email med emnet "GDPR" klage i emnelinien til charlotte@carlottasvillage.com. Hvis du efter at have modtaget svar, stadig ikke mener, at vi overholder lovgivningen på området kan du klage til "Datatilsynet" på www.datatilsynet.dk

  Hvordan gemmer vi dine data?

  Vi er forpligtede til at beskytte dine data. Fordi lovgivningen kræver det, men også fordi vores egne etiske standarder tilsiger, at vi passer godt på dine data. Vi anvender relevante og fornuftige tekniske og organisatoriske forholdsregler, der sikrer, at vi ikke skaber mulighed for uautoriseret adgang til de personlige data, vi har i vores varetægt.

  Vi har interne regler om datasikkerhed

  Det betyder blandt andet, at personlige informationer kun er tilgængelige for dem, som har brug for dem. De personer har underskrevet en fortrolighedsaftale.

  For vores it-systemer har vi implementeret nedenstående:

  • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personlige data.
  • Passwords, der skiftes jævnligt, på alle computere.
  • Regelmæssig backup på alle it-systemer, der behandler personlige data.
  • Begrænset og kun nødvendig adgang til personlige data.
  • Databehandleraftaler med leverandører, der anvender de data, vi har i vores varetægt, hvor det er relevant for at sikre overholdelse af lovgivningen og vores politikker.
  • Risikovurdering og dokumentation på alle it-systemer, der anvender personlige data.

  Risiko og ansvarsfraskrivelse

  Den største risiko for misbrug af personlige informationer er folks egen adfærd. Det er op til dig selv at passe godt på dine data. (For eksempel aldrig oplyse adgangskoder). Selvom vi har taget alle de ovennævnte skridt for at begrænse risikoen, kan vi aldrig få en 100% garanti for, at tilfældige hændelser og fejl ikke kan opstå.

  Vi fraskriver os således ethvert tab forårsaget af hændelser udenfor vores kontrol i det omfang lovgivningen gør det muligt. Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab forårsaget af brugen af vores virksomhed, produkter, ydelser, hjemmeside, systemer, apps og andre programmer i det omfang lovgivningen tillader det. Vi anbefaler, at du også selv gør dit bedste for at sikre dine personlige informatiner. For eksempel ved at lukke din browser og logge af alle konti, når du er færdig. Samt installere antivirus- og antimalwareprogrammer for at sikre din computer.

  Information

  Som nævnt har vi gjort meget for at sikre behandlingen af dine personlige data. Hvis det alligevel skulle ske, at vores it-systemer bliver kompromitterede, vil vi give dig besked så hurtigt som muligt, hvis det medfører stor risiko for dine rettigheder og din frihed.

  Kontaktinformation

  Vores virksomhed Carlottas Village ApS er datakontrollør og forsikrer dig for at dine data bliver behandlet i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området:

  Carlottas Village ApS
  Østrupvej 23
  DK‐8543 Hornslet
  cvr 3294 8790
  tel 2115 6303
  www.carlottasvillage.com
  service@carlottasvillage.com

  Opdateringer til denne politik

  Vi opdaterer vores privatlivspolitik, når vi finder det nødvendigt. Det kan for eksempel være, når vi udbyder nye produkter eller ydelser, eller når lovgivningen ændrer sig.

  Search

  Skift sprog